“سگ بند” الگوی مناسبی برای سینمای کمدی و افزایش کلاس جشنواره فجر – مشرق نیوز