نایب رئیس شورای عالی اخلاق پزشکی کشور با بیان اینکه امروزه در حوزه اخلاق پزشکی متناسب با شرایط دنیا و کشور، تحقیقات در مورد ویروس کووید-۱۹ و چگونگی ارائه خدمات در این بیماران مطابق با موازین اخلاقی، همچنین بحث‌های مرتبط با توزیع واکسن در حال پیگیری است، تصریح کرد: کدهای مرتبط با کووید-۱۹ و مباحث مربوطه در شورای عالی اخلاق پزشکی کشور آماده تصویب و نهایی سازی است.

به گزارش ایسنا، گروه فلسفه، اخلاق پزشکی و علوم زیستی فرهنگستان علوم پزشکی نیمه آذر ماه ۱۳۹۹ میزبان جلسه علمی مجازی با عنوان بررسی وضعیت پژوهش های اخلاق پزشکی شد.

در ابتدای این وبینار که با همکاری شورای عالی اخلاق پزشکی، گروه آموزش پزشکی فرهنگستان، مرکز تحقیقات اخلاق و تاریخ پزشکی و پژوهشگاه علوم غدد و متابولیسم دانشگاه علوم پزشکی تهران برگزار شد، دکتر باقر لاریجانی، نایب رئیس شورای عالی اخلاق پزشکی کشور، با بیان این  که روند پژوهش های اخلاق پزشکی در کشور متناسب با چالش های زمانه و نیازهای جامعه رو به رشد است، اظهار کرد: مباحث اخلاق پزشکی به سبک امروزی، دانشی جوان در کشور ما است، اگرچه مسائل اخلاقی پیشینه‌ای طولانی در فرهنگ ما دارند.

وی با توجه به ساختار حوزه سلامت، آموزش، پرورش و ارائه خدمات را بحث های مطرح در حوزه اخلاق پزشکی دانست و گفت: تحقیقات، متناسب با این بسترها صورت می‌گیرد و چالش‌های جدید نوعی موضوع آفرینی در این بحث‌ها هستند.

 لاریجانی با بیان اینکه امروزه در حوزه اخلاق پزشکی متناسب با شرایط دنیا و کشور، تحقیقات در مورد ویروس کووید-۱۹ و چگونگی ارائه خدمات در این بیماران مطابق با موازین اخلاقی، همچنین بحث های مرتبط با توزیع واکسن در حال پیگیری است، تصریح کرد: کدهای مرتبط با کووید-۱۹ و مباحث مربوطه در شورای عالی اخلاق پزشکی کشور آماده تصویب و نهایی سازی است.

استاد ممتاز دانشگاه علوم پزشکی تهران با اشاره به شباهت چالش‌های اخلاقی منطقه، افزود: تجربیات مرکز تحقیقات اخلاق و تاریخ پزشکی به عنوان مرکز همکار سازمان جهانی بهداشت، الگوی مناسبی برای کشورهای منطقه بوده و زمینه ساز افزایش همکاری های بین المللی و گسترش تحقیقات است.

در ادامه، دکتر امیراحمد شجاعی، عضو هیات علمی گروه اخلاق پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران، ضمن ایراد سخنرانی با عنوان نقش نظری مجله ایرانی تاریخ و اخلاق پزشکی در پیشبرد اخلاق پزشکی در بیمارستان ها، گفت: یکی از رسالات مجلات علمی پژوهشی، علاوه بر ترویج و گسترش دانش کمک به کاهش مشکلات و معضلات محیطی و پیرامونی در سطوح ملی و بومی است.

وی تصریح کرد: مجله ایرانی تاریخ و اخلاق پزشکی فرصتی فراهم آورده است تا انتشار نتایج پژوهش‌ها در زمینه‌هایی همچون کدهای اخلاقی، حریم خصوص و رازداری، آموزش اخلاق پزشکی، حرفه مندی، تنش های اخلاقی، حقوق بیماران، تعهدات اخلاقی، ایمنی بیمار، ارتباط موثر با بیمار، کرامت انسانی و … بتواند به حل مشکلات بومی و پیشبرد مفهوم اخلاق پزشکی در محیط های بالینی کمک کند.

در ادامه این وبینار علمی، دکتر مهشاد نوروزی، محقق ارشد مرکز تحقیقات اخلاق و تاریخ پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران نیز یافته های خود در رابطه با  بررسی وضعیت پژوهش اخلاق پزشکی در ایران را در اختیار شرکت کنندگان قرار داد.

وی افزایش روند استفاده از روش‌های تجربی و پژوهش‌های کمی و کیفی در حوزه اخلاق پزشکی و تغییر اخلاق پزشکی از تحلیل فلسفی هنجاری به سمت افزایش درگیری روش‌های تجربی را در این زمینه قابل توجه خواند.

در بخش پایانی نیز دکتر امیرحسین مردانی، پژوهشگر ارشد علم اطلاعات و دانش شناسی نتایج مطالعه علم سنجی پژوهش های اخلاق زیست پزشکی ایران در پایگاه های استنادی را تبیین کرد.

وی با بیان این که پژوهش های اخلاق زیست پزشکی در ایران به موضوعات پژوهشی متنوعی می پردازند و جهت های پژوهشی مختلفی را نشان می دهند، گفت: نویسندگان ایرانی بر مفاهیم اخلاق در پژوهش، حقوق بیماران و پیوند اعضا تمرکز بیشتری داشته اند و اولویت های برتر پژوهش های زیست پزشکی ایران نشان داد در مقایسه با  موضوعات نظری، پژوهشگران ایرانی غالباً بر موضوعات عملی و کاربردی تأکید بیشتری دارند.

بنا بر اعلام روابط عمومی پژوهشگاه علوم غدد و متابولیسم، این پژوهشگر علم اطلاعات و دانش شناسی تصریح کرد:  شرکای اصلی و قدرتمند در پژوهش های اخلاق زیست پزشکی ایران، پژوهشگران فعال از چند کشور مشخص هستند که شبکه همکاری‌ها را منسجم‌تر نگه می دارند، در همین رابطه نیاز است پژوهشگران ایرانی به توسعه پایدار همکاری‌ علمی برای جذب مؤسسات حاشیه ای و کم ارتباط تر و شناسایی موضوعات پژوهشی مشترک با پژوهشگران کشورهای منطقه توجه کنند تا حداکثر پیوندهای بالقوه و ممکن را در شبکه همکاری ها به فعلیت برسانند.

انتهای پیام