مدیر کل دفتر مشاوره و سلامت سازمان امور دانشجویان از ارائه آموزش های الکترونیکی در زمینه سبک های مقابله ای با اضطراب کرونایی و مدیریت ایام قرنطینه به دانشجویان خبر داد.

به گزارش ایسنا، دکتر مجید صفاری نیا در جلسه مدیران مراکز مشاوره منطقه پنج کشوری گفت: شرایط کرونایی علاوه بر پیامدهای سلامت جسمی،اقتصادی و اجتماعی آثار روان شناختی نیز به دنبال دارد و نیازمند مداخلات روان شناسی است.

وی تصریح کرد: در واقع غیر حضوری شدن آموزش و دوری دانشجویان از محیط کلاس، اساتید و همکلاسی های خود، رویه جدید ارزشیابی و امتحانات و مسایلی از این قبیل ممکن است در دانشجویان درجاتی از اضطراب و اقسردگی را ایجاد کند که کمک گرفتن از مشاور در این مرحله بسیار مهم است.

 مدیرکل دفتر مشاوره و سلامت سازمان امور دانشجویان تاکید کرد: ارایه آموزش های الکترونیکی در زمینه سبک های مقابله ای با اضطراب کرونایی و مدیریت ایام قرنطینه از وظایف مراکز مشاوره در دوران کرونا است.

دکتر صفاری نیا به ظرفیت های عظیم مراکز مشاوره دانشجویی در کاهش آسیب های اجتماعی اشاره و تاکید کرد دفتر مشاوره و سلامت سازمان امور دانشجویان از مراکز مشاوره دانشجویی استان های آسیب خیز کشور و فعالیت های آنان حمایت می کند. 

همچنین دکتر صادقی رئیس دانشگاه کردستان و مدیران مراکز مشاوره مناطق ۵ کشوری در این نشست نظرات و دیدگاههای خود را در خصوص همکاری با دفتر مشاوره و سلامت سازمان امور دانشجویان و مسائل جاری مراکز مشاوره بیان کردند.

به گزارش روابط عمومی سازمان امور دانشجویان، آسیب های اجتماعی و روانشناختی شایع در مناطق پنج گانه به عنوان استانهای آسیب خیز و لزوم حمایت بیشتر دفتر مشاوره و سلامت از این استانها، لزوم اجرای دقیق طرح پایش سلامت روان و جسم دانشجویان، لزوم اجرای طرح پایش کارکنان دانشگاه ها، پیگیری وضعیت روانشناختی دانشجویان در معرض خطر و لزوم پرداختن به مسائل روانشناختی شایع در ایام کرونایی مانند غم از دست دادن عزیزان از مباحث مطروحه در این نشست مجازی بود.

انتهای پیام