چرا «متاسفیم جا ماندی» از «پارازیت» فیلم بهتری است؟ – مشرق نیوز