در سال جاری ۳۰ پایگاه جدید به پایگاه‌های تخصصی همکار برای جلب مشارکت متخصصان و محققان ایرانی خارج از کشور افزوده شد.

به گزارش ایسنا، برنامه همکاری با متخصصان و کارآفرینان ایرانی خارج از کشور (Connect.isti.ir) با هدف استفاده از ظرفیت علمی و تخصصی محققان و متخصصان ایرانی و برقرار ارتباط با مراکز علمی، فناوری و صنعتی منتخب کشور در حال اجرا است. این کار با ایجاد ۱۵۰ پایگاه شامل بهترین دانشگاه‌ها، پژوهشگاه‌ها و شرکت‌های دانش‌بنیان کشور سرعت گرفته است.

پایگاه‌های تخصصی همکار شامل برترین دانشگاه‌ها، پژوهشگاه‌ها، مراکر نوآوری، پارک‌های فناوری و شرکت‌های فناور داخلی می‌شود که با هدف مشارکت در برنامه همکاری با متخصصان ایرانی خارج از کشور ایجاد شده‌اند. در سال جاری، ۳۰ پایگاه جدید شکل گرفت.

مرکز تعاملات بین‌المللی علم و فناوری معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری با اجرای این برنامه در تلاش است در قالب حمایت از انجام پروژه‌های تحقیقاتی و فناورانه مانند پسادکتری، فرصت مطالعاتی، استاد مدعو و معین، راه‌اندازی کسب و کارهای فناورانه، اشتغال در شرکت‌های فناور و برگزاری سخنرانی و کارگاه‌های تخصصی به ارتباط موثر متخصصان ایرانی خارج از کشور با مراکز علمی و فناوری برگزیده کشور کمک کند.

 به گزارش روابط عمومی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، «ارتقای سطح علمی و حرفه‌ای پایگاه تخصصی همکار»، «فراهم کردن شرایط مناسب برای توسعه فناوری‌های نوظهور و پیشرفته در کشور»، «فراهم کردن شرایط انتقال مهارت‌ها، روش‌ها و قابلیت‌های خدماتی نوین توسط متخصصان ایرانی خارج از کشور به داخل» و «کمک به تاسیس شرکت‌های فناور در حوزه‌های فناوری پیشرفته» از جمله مهم‌ترین اهداف اجرایی کردن این برنامه توسط معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری است.

انتهای پیام