داشتن هاست با کیفیت باعث بهبود سئو سایت نمی شود اما بالعکس استفاده از هاست بی کیفیت می تواند آسیب های جدی به وضعیت سئو سایت وارد کرده و حتی ممکن است در مواقعی منجر به پنالتی و حذف از نتایج جستجو شود.