سئو سایت

حوادث هوایی

هل دادن هواپیما توسط مسافران + تصاویر

گرفتن “فال حافظ” واقعی آنلاین همراه با تفسیر کامل

کار عجیب دختر جوان با مردان مزاحم خیابانی + تصاویر

دختر بچه شکمو پدرش را پولدار کرد + تصاویر

روح مادربزرگ در رحم زن جوان باردار! + عکس سونوگرافی

کارت عروسی جنجالی برای ۱ داماد و دو عروس! + عکس

شوک عجیب زن جوان بعد عمل بینی اش

زنده شدن زنی ۴۰ سال پس از مرگش! + عکس

جنجال در مسابقه زشت ترین مرد جهان + تصاویر

التماس و گریه داماد برای فرار از پیش عروس !! + تصاویر ۱۶ دی ۱۳۹۶

خواهر شوهر بازی عجیب شب عروسی !!

بزی که از ترس غش میکند !!

پسرجوانی که هر روز مجبور است از نامزدش خواستگاری کند! ۱۴ شهریور ۱۳۹۹

آرزوی عجیب پیرزن ۹۹ ساله او را به زندان انداخت!+ تصاویر

آینه مخصوص که فقط وقتی می خندید کار می کند!! +تصاویر

لحظه سقوط مرگبار بیلبورد تبلیغاتی بزرگ روی مردم + فیلم

از خواستگاری غافلگیرانه تا مراسم ازدواج در هواپیما

گرفتن “فال حافظ” واقعی آنلاین همراه با تفسیر کامل

کار عجیب دختر جوان با مردان مزاحم خیابانی + تصاویر

دختر بچه شکمو پدرش را پولدار کرد + تصاویر

روح مادربزرگ در رحم زن جوان باردار! + عکس سونوگرافی

کارت عروسی جنجالی برای ۱ داماد و دو عروس! + عکس

شوک عجیب زن جوان بعد عمل بینی اش

زنده شدن زنی ۴۰ سال پس از مرگش! + عکس

جنجال در مسابقه زشت ترین مرد جهان + تصاویر

التماس و گریه داماد برای فرار از پیش عروس !! + تصاویر ۱۶ دی ۱۳۹۶

خواهر شوهر بازی عجیب شب عروسی !!

بزی که از ترس غش میکند !!

پسرجوانی که هر روز مجبور است از نامزدش خواستگاری کند! ۱۴ شهریور ۱۳۹۹

آرزوی عجیب پیرزن ۹۹ ساله او را به زندان انداخت!+ تصاویر

آینه مخصوص که فقط وقتی می خندید کار می کند!! +تصاویر

لحظه سقوط مرگبار بیلبورد تبلیغاتی بزرگ روی مردم + فیلم

مهماندار زن هواپیما اشک پیرمرد 71 ساله را درآورد! + تصاویر

مهماندار زن چینی با رفتار محبت آمیز خود در زمان پرواز باعث سراز شدن اشک مسافر شد. این اتفاق در میان مسافران “هاینان ایرلاین”-چین- در مسیر پروازی “ژنگژو” به “هاینان” افتاد.

کار زیبای مهماندار هواپیما

مهماندار و مسافر پرواز ژنگژو به هاینان
کار زیبای مهماندار هواپیما

مهماندار و مسافر پرواز ژنگژو به هاینان
کار زیبای مهماندار هواپیما

مهربانی مهماندار با مسافر بیمار
کار زیبای مهماندار هواپیما

“نیو” مسافر ۷۱ ساله این پرواز بود که به دلیل سکته ،دچار معلولیت شده و در انجام بسیاری از کارهایش ناتوان است.

“فن زسونگ” مهماندار پرواز هنگامی که متوجه شد مسافر ۷۱ ساله قادر به خوردن غذا نیست و نمی تواند حتی قاشقش را برای غذا خوردن در دست بگیرد ،با مهربانی تمامی روی دو زانو نشسته و به او غذا داد.

مهربانی این مهماندار باعث شد تا نیو-استاد بازنشسته دانشکده پزشکی- احساساتی شده و اشک هایش سرازیر شود اما زسونگ صبورانه او را آرام کرده و به کارش ادامه داد.

این مهماندار جوان از سال ۲۰۰۴ کارش را آغاز کرد و به خاطر رفتارهای خوبش بارها مورد تقدیر قرار گرفت.

او نشان داد که کارش تنها مجموعه ای از آموزش ها و تمرینات ثابت نیست و شرط اصلی این کار (و یا حتی هر کاری) داشتن قلبی رئوف است.

تصاویری را مشاهده می کنید که توسط دیگر مسافران این پرواز به ثبت رسیده است.

کرم زنده در غذای هواپیما + عکس

گرفتن “فال حافظ” واقعی آنلاین همراه با تفسیر کامل

کار عجیب دختر جوان با مردان مزاحم خیابانی + تصاویر

دختر بچه شکمو پدرش را پولدار کرد + تصاویر

روح مادربزرگ در رحم زن جوان باردار! + عکس سونوگرافی

کارت عروسی جنجالی برای ۱ داماد و دو عروس! + عکس

شوک عجیب زن جوان بعد عمل بینی اش

زنده شدن زنی ۴۰ سال پس از مرگش! + عکس

جنجال در مسابقه زشت ترین مرد جهان + تصاویر

التماس و گریه داماد برای فرار از پیش عروس !! + تصاویر ۱۶ دی ۱۳۹۶

خواهر شوهر بازی عجیب شب عروسی !!

بزی که از ترس غش میکند !!

پسرجوانی که هر روز مجبور است از نامزدش خواستگاری کند! ۱۴ شهریور ۱۳۹۹

آرزوی عجیب پیرزن ۹۹ ساله او را به زندان انداخت!+ تصاویر

آینه مخصوص که فقط وقتی می خندید کار می کند!! +تصاویر

لحظه سقوط مرگبار بیلبورد تبلیغاتی بزرگ روی مردم + فیلم

پرواز هواپیما بلافاصله بعد از فرود!! + فیلم

گرفتن “فال حافظ” واقعی آنلاین همراه با تفسیر کامل

کار عجیب دختر جوان با مردان مزاحم خیابانی + تصاویر

دختر بچه شکمو پدرش را پولدار کرد + تصاویر

روح مادربزرگ در رحم زن جوان باردار! + عکس سونوگرافی

کارت عروسی جنجالی برای ۱ داماد و دو عروس! + عکس

شوک عجیب زن جوان بعد عمل بینی اش

زنده شدن زنی ۴۰ سال پس از مرگش! + عکس

جنجال در مسابقه زشت ترین مرد جهان + تصاویر

التماس و گریه داماد برای فرار از پیش عروس !! + تصاویر ۱۶ دی ۱۳۹۶

خواهر شوهر بازی عجیب شب عروسی !!

بزی که از ترس غش میکند !!

پسرجوانی که هر روز مجبور است از نامزدش خواستگاری کند! ۱۴ شهریور ۱۳۹۹

آرزوی عجیب پیرزن ۹۹ ساله او را به زندان انداخت!+ تصاویر

آینه مخصوص که فقط وقتی می خندید کار می کند!! +تصاویر

لحظه سقوط مرگبار بیلبورد تبلیغاتی بزرگ روی مردم + فیلم

فرود اضطراری هواپیما به دلیل بوی وحشتناک یکی از مسافران!

گرفتن “فال حافظ” واقعی آنلاین همراه با تفسیر کامل

کار عجیب دختر جوان با مردان مزاحم خیابانی + تصاویر

دختر بچه شکمو پدرش را پولدار کرد + تصاویر

روح مادربزرگ در رحم زن جوان باردار! + عکس سونوگرافی

کارت عروسی جنجالی برای ۱ داماد و دو عروس! + عکس

شوک عجیب زن جوان بعد عمل بینی اش

زنده شدن زنی ۴۰ سال پس از مرگش! + عکس

جنجال در مسابقه زشت ترین مرد جهان + تصاویر

التماس و گریه داماد برای فرار از پیش عروس !! + تصاویر ۱۶ دی ۱۳۹۶

خواهر شوهر بازی عجیب شب عروسی !!

بزی که از ترس غش میکند !!

پسرجوانی که هر روز مجبور است از نامزدش خواستگاری کند! ۱۴ شهریور ۱۳۹۹

آرزوی عجیب پیرزن ۹۹ ساله او را به زندان انداخت!+ تصاویر

آینه مخصوص که فقط وقتی می خندید کار می کند!! +تصاویر

لحظه سقوط مرگبار بیلبورد تبلیغاتی بزرگ روی مردم + فیلم

فرود وحشتناک هواپیما وسط اتوبان + فیلم

گرفتن “فال حافظ” واقعی آنلاین همراه با تفسیر کامل

کار عجیب دختر جوان با مردان مزاحم خیابانی + تصاویر

دختر بچه شکمو پدرش را پولدار کرد + تصاویر

روح مادربزرگ در رحم زن جوان باردار! + عکس سونوگرافی

کارت عروسی جنجالی برای ۱ داماد و دو عروس! + عکس

شوک عجیب زن جوان بعد عمل بینی اش

زنده شدن زنی ۴۰ سال پس از مرگش! + عکس

جنجال در مسابقه زشت ترین مرد جهان + تصاویر

التماس و گریه داماد برای فرار از پیش عروس !! + تصاویر ۱۶ دی ۱۳۹۶

خواهر شوهر بازی عجیب شب عروسی !!

بزی که از ترس غش میکند !!

پسرجوانی که هر روز مجبور است از نامزدش خواستگاری کند! ۱۴ شهریور ۱۳۹۹

آرزوی عجیب پیرزن ۹۹ ساله او را به زندان انداخت!+ تصاویر

آینه مخصوص که فقط وقتی می خندید کار می کند!! +تصاویر

لحظه سقوط مرگبار بیلبورد تبلیغاتی بزرگ روی مردم + فیلم

فرود اضطراری هواپیمای تهران – مشهد در ساری

قیمت روز خودرو پراید ۲ دی ۱۳۹۹

عقد دختربچه ۹ ساله با پسر ۳۰ ساله در بهمئی ! ۱۲ شهریور ۱۳۹۸

زن ۵۰۰ کیلویی ۲۵۰ کیلو لاغر شد + تصاویر ۵ مرداد ۱۳۹۹

شماره پلاک خودروها در استان ها و شهرهای مختلف ایران

آموزش تصویری مشاهده “سوابق بیمه” تامین اجتماعی

زنی که “جو بایدن” ۵ بار از او خواستگاری کرد !

تازه ترین آمار از مبتلایان و فوتی های کرونا در ایران ۳ دی ۱۳۹۹

تقویم سال ۱۳۹۹ + تعطیلات رسمی و مناسبت ها

شگرد دزد برهنه برای ورود به اتاق + تصاویر ۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۶

مرد جنجالی بازی ایران و استرالیا الان کجاست؟ ۸ آذر ۱۳۹۹

بابک جهانبخش زیر تیغ جراحی می رود ۲۴ آذر ۱۳۹۹

زمان واریز بسته معیشتی ۱۰۰هزار تومانی ۴ آذر ۱۳۹۹

مدت قرنطینه خانگی در مبتلایان کرونا چند روز است؟ ۱۱ آبان ۱۳۹۹

سقف معافیت مالیاتی حقوق در سال ۱۴۰۰ ۳ آذر ۱۳۹۹

تزریق انسانیِ واکسن کرونای ایرانی از خرداد ۱۴۰۰ ۲۲ آبان ۱۳۹۹

خلبان دچار سانحه شد، هواپیما را شما فرود بیاور! + آموزش

چشم جنین شما چگونه می تواند رنگی شود؟

مهم ترین سوالاتی که در خواستگاری باید بپرسید چیست؟

راه داشتن فرزند زیبا و پرمو با خوردن چند میوه

۲ طرز تهیه برای پنیر پیتزا خانگی ساده و کشدار

فوت کوزه گری سبزی خورش قورمه سبزی

خانم ها ؛ برای جذب مردان اینگونه حرف بزنید

لباسهایی برای لاغر دیده شدن خانم های چاق

این جمله ها را حتما به همسرتان بگویید؛ معجزه میکند

ازدواج مجدد مهدی پاکدل با بازیگر معروف شایعه یا واقعیت؟!

زیبایی نوزاد با خوردن میوه به در بارداری حقیقت دارد؟

مردها وقتی زنی را دوست دارند به او چه میگویند؟

اسم های ایرانی اصیل و زیبا برای دختر

با کفش و پایی که بو میدهد چه کنیم ؟ + راه حل

بهترین زمان استفاده از قرص های ضد بارداری

کپک رب، سرکه و ترشی را چه کنیم؟

چگونه فرآیند یخ زدایی از هواپیما انجام میگیرد؟

سرمای شدید هوا در بعضی از شهرهای ایران و بارش برف در بعضی روستاها باعث شد تعداد زیادی از پروازهای برنامه ای با تاخیرهای چند ساعته روبه رو شود که این مساله در فرودگاه مشهد با توجه به گستردگی تعداد پروازها بیش از دیگر فرودگاه ها خود را نشان داد.

صف طولانی هواپیماهایی که در انتظار اجرایی شدن عملیات یخ زدایی از هواپیماها بودند، باعث شد تعداد زیادی از مسافران سوار شده در هواپیما برای مدتی نسبتا طولانی مجبور به انتظار در کابین شوند که این موضوع نارضایتی برخی از آنها را به وجود آورد مسئله ای که به نظر می رسد خاص فرودگاه های ایران نیست و در شرایط جوی زمستان امکان به وجود آمدن آن در بسیاری از فرودگاه های دیگر نیز وجود دارد.

با توجه به اینکه درصد قابل توجهی از اپروم (پارکینگ) هواپیما در فرودگاه ها مسقف نیست در زمان بارندگی شدید روی هواپیماهای مسافرتی برف می نشیند و این موضوع فرآیند پرواز را طولانی تر می کند. در چنین شرایطی مسئولان فرودگاه نسبت به آغاز فرآیند شست وشوی هواپیما اقدام می کنند و پس از آن برای جلوگیری از احتمال یخ زدگی و بالا بردن ایمنی پرواز تمام هواپیماها وارد فرآیند یخ زدایی می شوند. با توجه به اینکه در دمای پایین امکان آن وجود دارد که پس از تنها چند دقیقه بار دیگر بخش هایی از هواپیما یخ ببندد، مسئولان فرودگاه عملیات یخ زدایی را در زمان سوار شدن مسافران به هواپیما انجام می دهند تا پس از اتمام فرآیند یخ زدایی هواپیما بلافاصله از باند خارج شود.

 

یخ زدایی هواپیما

عمل یخ زدایی از هواپیما

 

با توجه به اتفاقاتی که در فرودگاه مشهد افتاد که البته سابقه آن چندی قبل در فرودگاه مهرآباد نیز وجود دارد، این سوال به وجود آمده که شاید کافی نبودن امکانات در فرودگاه ها باعث این اتفاق شده و مسئولان سازمان هواپیمایی یا ایرلاین ها مسئولیت این موضوع را بر عهده دارند موضوعی که صحبت های دبیر انجمن شرکت های هواپیمایی آن را رد می کنند.

طبق شرایطی که در فضای هوایی وجود دارد، مسئولیت نگهداری دستگاه های یخ زدا از هواپیما به عهده ایرلاین نیست و به طور معمول این دستگاه ها در تمام فرودگاه ها وجود دارد.

با توجه به اینکه فرآیند یخ زدایی باید تنها چند دقیقه قبل از پرواز انجام گیرد تا هواپیما دوباره با مشکل یخ زدن مواجه نشود، مسافران در چنین شرایطی سوار هواپیما می شوند تا بلافاصله پس از یخ زدایی هواپیما وارد باند شده و پرواز کنند. در فرودگاه مشهد با توجه به مشکلات آب و هوایی به وجود آمده و تعداد بالای پروازها صفی نسبتا طولانی برای پرواز به وجود آمد که این موضوع فرآیند یخ زدایی را طولانی کرد.

با توجه به اینکه فرآیند یخ زدایی طولانی می شد، تعدادی از هواپیماها مجبور بودند پس از انتظاری چند دقیقه ای بار دیگر به صف یخ زدایی از هواپیما بازگردند که این موضوع باعث طولانی شدن انتظار بعضی از مسافران در داخل هواپیما شد. لزوم رعایت ایمنی پرواز باعث شده شرکت ها هیچ گونه ریسکی را در این حوزه نپذیرند و طولانی شدن این فرآیند تنها راه چاره بوده است.

قطعا این تاخیرها برای ایرلاین ها نیز زیان آور است و تمام شرایط طوری پیگیری می شود که کار عملیاتی با سریع ترین شکل ممکن انجام شود اما در شرایط خاص جوی که تنها چند روز در سال اتفاق می افتد، باید با صبر نسبت به انجام پروازها اقدام کرد.

البته این تمام ماجرا نیست. با توجه به مسائلی که در فرودگاه مشهد به وجود آمده، سازمان هواپیمایی کشوری از فعال شدن یک تیم بازرسی برای بررسی علت تاخیرهای این فرودگاه خبر داده است.

با توجه به اینکه امکان اجرایی شدن عملیات یخ زدایی پیش از سوار شدن مسافران وجود ندارد، قطعا این موضوع جزو انتخاب ها نیست و با توجه به بالا بودن شدت بارش ها در مشهد این فرآیند چند دقیقه ای بیشتر از حد معمول طول کشیده که باعث شده تاخیرهایی به وجود بیاید که البته به طور دقیق در رابطه با آن بررسی هایی صورت خواهد گرفت.

درباره چگونگی فعالیت دستگاه های یخ زدا در فرودگاه ها گفت:با توجه به اینکه این دستگاه ها در طول سال تنها چند روز فعال هستند، برای ایرلاین ها صرفه اقتصادی خرید وجود نخواهد داشت. زیرا هزینه خرید چند دستگاه به چند میلیون دلار می رسد و شرکت های هواپیمایی توان خرید آنها را ندارد.

 

یخ زدایی هواپیما

عمل یخ زدایی از هواپیما

 

در تمام فرودگاه ها شرکت های خدماتی فعال هستند که به طور خاص انجام این عملیات را مدیریت می کنند تا مشکلی در این زمینه به وجود نیاید. به دلیل محدودیت تعداد این دستگاه ها در بعضی از فرودگاه های کشور امکان آن وجود دارد که صف پروازها قدری طولانی شود و این موضوع برای مسافران دشواری هایی را به همراه آورد.

در فرودگاه مهرآباد نیز هر چند در روزهای گذشته بارش باران و برف شدید نبود، اما در چند ماه قبل مشکلاتی به وجود آمد که به ارائه توضیحاتی از سوی مدیرکل این فرودگاه منجر شد.

در فرودگاه مهرآباد دو شرکت هندلینگ در روزهای برفی عملیات یخ زدایی از هواپیما را انجام می دهند و هیچ مشکلی در این زمینه وجود ندارد اما باید این موضوع را نیز مدنظر قرار داد که در روزهای خاص زمستانی که بارش برف زیاد می شود، کاهش دید افقی خلبانان تاخیرهایی را در انجام پرواز به وجود می آورند که به طور خاص از سوی مسئولان مختلف بخش های صنعت هوایی قابلیت مدیریت ندارد. هر چند تمام بخش ها تلاش می کنند فرآیند پرواز در کوتاه ترین زمان ممکن انجام شود، اما در روزهای خاصی از زمستان شاید این فرآیند طولانی تر از حد معمول باشد.

 

تجهیزات ضد یخ یا یخ زدایی بدنه هواپیما معمولا شامل انواع زیر می باشد:

حرارتی THERMAL

هوای گرم موتور بسوی سطحی که باید در مقابل یخ محافظت شود هدایت می گردد. سطح بصورت الکتریکی نیز می تواند گرم شود.

شیمیائی CHEMICAL

الکل یا سایر مایعات ضد یخ روی سطح پاشیده می شود. گاهی از روغن یا گریس ضد یخ نیز استفاده می گردد.

مکانیکی

یک روکش لاستیکی قابل ارتجاع روی لبه های جلوئی و سطوح دیگر نصب می شود. از انقباض و انبساط متناوب برای شکستن یخ در صورت لزوم استفاده می گردد. در حالت گرمایش مصنوعی هدف کاهش دمای آستانه یخ زدن در ابرهای مخلوط و فوق سرد است، این تکنیک عموما موفق است. به هر حال در مورد ابرهای یخی باید توجه بیشتری مبذول شود. گرم کردن بلورهای یخ موجب ذوب آنها می گردد. بنابراین توصیه می شود که در ابرهای یخی از گرمایش اجتناب شود، مگر آنکه یخزدگی قبلا شروع شده باشد.

صفحه 1 از 3