سوشیال مارکتینگ یکی از روش های اصلی بازاریابی دیجیتال و برندینگ می باشد.