این رسم نیست که در سایتی با موضوع سئو [📈] به توضیح در مورد روش های بازاریابی غیر مرتبط با سئو سایت بپردازیم البته شایدم باشد اما به هر حال محتوا یک بخش جدانشدنی از موفقیت در یک استراتژی سئو سایت [🎯] است.

خب صحبت اضافی بس است برویم سراغ توضیح اصل مطلب یعنی “بازاریابی محتوا” 🙂