این رسم نیست که در سایتی با موضوع مرتبط با حوزه سئو سایت به توضیح در مورد روش های بازاریابی غیر مرتبط با سئو سایت بپردازیم البته شایدم باشد اما به هر حال محتوا یک بخش جدانشدنی از موفقیت در یک استراتژی سئو و سئو محتوا است.

خب صحبت اضافی بس است برویم سراغ توضیح اصل مطلب یعنی “بازاریابی محتوا” 🙂