یکی از دغدغه های همیشگی مدیران سایت بررسی رتبه کلمات کلیدی در گوگل می باشد.