الف) روش اول: نصب برنامک رمز ساز یکبارمصرف طراحی شده توسط بانک (قابل بهره برداری از تاریخ ۹۸/۰۹/۰۱)

            ۱- دانلود برنامک از لینک زیر و فعال سازی از طریق مراجعه به شعبه (راهنمای کاربری)

            ۲- دانلود برنامه از لینک زیر و فعال سازی از طریق سامانه اینترنت بانک (راهنمای کاربری)


ب) روش دوم: دریافت رمز دوم یکبار مصرف از طریق پیامک (قابل بهره برداری از تاریخ ۹۸/۱۰/۱۵)

– کلیه مشتریان به منظور استفاده از هریک از دو روش فوق می بایست به شعبه مراجعه و نسبت به تایید شماره همراه خود اقدام نمایند .
– ارائه خدامت مذکور برای کلیه مشتریان با هر یک از روش های یاد شده (نصب برنامک بانک/ دریافت پیامک از سامانه هریم) رایگان بوده و در این خصوص هزینه ای از مشتریان دریافت نخواهد شد.