شرایط و قوانین/Terms & Conditions

تاریخ بروزرسانی قوانین : ۲۱ آذر ۱۳۹۵


توجه : مرجع تمامی تصميمات بر مبنای قوانين خواهد بود و در صورت عدم توجه “سئو فاکس” هیچگونه مسئوليتی نخواهد داشت.


 1. ثبت سفارش به منزله آگاهی کامل و پذیرش قوانین می باشد.
 2. قوانین در مواقع و شرایط خاص ممکن است دستخوش تغییرات شود.
  1. برای قوانین هر قرارداد به محتوای قوانین در آن تاریخ استناد می شود.
  2. تغییر قوانینی که خارج از حیطه اختیارات سئو فاکس است بر قراردهای قبل نیز اعمال می شود.
   1. قوانین و شرایط حکومتی ، فورس ماژور و مانند آنها
 3. کارفرما موظف است تمامی زیرساخت های لازم برای انجام پروژه را برای مجری فراهم کند.
  1. اعطای دسترسی ها ، حفظ سرعت ، امنیت و پایداری سایت ، انجام موارد متعهد شده در قرارداد
 4. از ارائه خدمات به اشخاص ، شركت ، سازمان و موسسات مخالف با نظام جمهوری اسلامی ايران معذوريم.
 5. مجری متعهد می شود که توانایی لازم برای انجام پروژه مورد قرار را دارد.
 6. مبنا و اساس خدمات سئو و بهینه سازی برای موتور جستجوی گوگل است.
  1. ملاک ارتقا جایگاه کلمات کلیدی در SERP صرفا نتایج جستجوی گوگل است.
   1. SERP به معنی صفحه نتایج جستجو می باشد.
 7. مدت زمان مورد نیاز برای کسب نتایج لازم بر اساس بررسی های انجام شده به کارفرما اعلام می شود.
  1. زمان مورد نیاز برای حصول نتیجه مورد نظر بصورت دقیق در قرارداد ذکر می شود.
 8. عدم همکاری و تامین موارد لازم برای انجام پروژه توسط کارفرما منجر به لغو قرار می شود.
  1. در صورت عدم همکاری کارفرما و لغو قرارداد ، عودت وجه انجام نخواهد شد.
  2. مانع تراشی و اقدامات در تضاد با مفاد قرارداد موجب لغو آن شده و عودت وجه انجام نخواهد شد.
 9. با توجه به شرایط موجود در الگوریتم ها و نتایج جستجوی گوگل موارد زیر اهمیت دارند.
  1. تضمین ثبات جایگاه در یک بازه محدود مقدور نیست.
   1. سئو فاکس به هیچ عنوان تضمین رتبه ۱ در خدمات خود ندارد.
   2. تضمین صفحه یک یا بازه ۱ تا ۵ برای غالب مواقع معتبر است.
    1. در مواقعی ممکن بصورت موقت از مقدار موجود پایین تر باشد.
  2. تغییر الگوریتم های رسمی گوگل شرایط زیر را به قرارداد اضافه می کند.
   1. در صورت کاهش رتبه ۲ ماه برای تطابق با الگوریتم جدید نیاز است.
   2. ملاک تغییر الگوریتم اعلام رسمی گوگل برای این موضوع است.
 10. پرداخت هزینه خدمات سئو و بهینه سازی می بایست بصورت زیر انجام شود.
  1. خدمات سئو و بهینه سازی ( ارتقا رتبه کلمات کلیدی و سئو کلی سایت )
   1. طی ۳ مرحله. ۱/۳ در موقع عقد قرارداد. ۱/۳ در میانه قرارداد. ۱/۳ در موعد قرارداد.
  2. خدمات مشاوره سئو رفع مشکلات و خدمات رفع جریمه
   1. مبلغ در ابتدای کار و بصورت کامل دریافت می شود.
 11. تداوم حفظ جایگاه و نگهداری منوط به تمدید خدمات سئو و بهینه سازی است.
  1. پس از رسیدن به جایگاه و اهداف تعیین شده ، مرحله پشتیبانی و نگهداری آغاز می شود.
   1. مبلغ پشتیبانی و نگهداری پروژه با جزئیات کامل در قرارداد ذکر می شود.
  2. عدم تمدید مرحله پشتیبانی و نگهداری تمامی تعهدات را در همان موقع لغو می کند.
 12. در صورت عدم کسب نتیجه مورد نظر و نیاز به زمان بیشتر شرایط بصورت زیر است.
  1. مجری می تواند به اندازه نصف مدت قرارداد تقاضای زمان بیشتری از کارفرما کند.
 13. امکان لغو قرارداد بصورت یک جانبه وجود ندارد و می بایست با تفاهم طرفین انجام شود.
  1. کارفرما می بایست قبل از عقد قرارداد امکان سنجی لازم را بعمل آورده و شرایط را فراهم کند.
  2. امکان لغو قرارداد پس از عقد آن ( هر چند کوتاه ) وجود ندارد.
  3. در صورت اعلام عدم امکان پروژه پس از قرارداد توسط مجری تمام هرینه عودت داده می شود.
 14. لغو قرارداد و عودت وجه بدلیل عدم توفیق در کار بصورت زیر خواهد بود.
  1. در  صورت دور بودن از نتیجه مورد نظر و عدم کسب توفیق مثبت تمام هرینه عودت داده می شود.
  2. در صورت نزدیکی به نتیجه مورد نظر بخشی از مبلغ قرارداد کسر و مابقی عودت داده می شود.
   1. تضمین صفحه یک : در صورتی که به نیمه بالای صفحه دوم رسیده باشد %۵۰
    1. نیمه دوم صفحه دو : کسر %۳۰ و عودت مابقی مبلغ قرارداد
   2. تضمین رتبه ۱ تا ۵ : در صورتی که به نیمه پایین صفحه اول رسیده باشد %۵۰
   3. در غیر از موارد فوق تمام مبلغ عودت داده می شود.
 15. انتشار پروپوزال ، قرارداد و هرگونه اسناد فی ما بین کارفرما و مجری خلاف قوانین است.
  1. سئو فاکس حق استفاده از نام سایت برای ارائه نمونه کار را دارد.
  2. در صورت نیاز به ممانعت از انتشار نام سایت برای نمونه کار می بایست توافقات لازم با مجری انجام شود.
 16. روش کاری سئو فاکس بصورت کاملا قانونی و کلاه سفید بوده و خود را از هرگونه تخلف مبرا می داند.
  1. کارفرما به هیچ عنوان نمی تواند در مورد تخلف یا کلاه سیاه بودن سئو ادعایی داشته باشد.
 17. شرایط و قوانین حل اختلاف در مفاد قرارداد ذکر می شود.